Skolverksamhet

ANT-bussen (Alkohol-Narkotika-Tobak), Åker runt till skolor och barn och ungdomar informeras om risker och konsekvenser av ANT. Det diskuteras kring grupptryck och hur droger marknadsförs. Verksamheten stöttar också skolpersonalen med kunskap och arbetssätt i dessa frågor.

Vuxenkontraktet, är en verksamhet som ger föräldrar och lärare kunskap och insikt om den verklighet och de villkor som gäller i barnens värld idag. Scenen är via föräldramöten i skolan.