Organisation

Käpplunda-Skövde Blåbandsförening har utvecklats ur två föreningar, Käpplunda Blåbandsförening bildad 1902 och Skövde Blåbandsförening. Föreningen äger en föreningslokal på Rydsgatan 6 i Skövde. Föreningen tillhör Skaraborgs Blåbandsdistrikt som i sin tur är en del av Sveriges Blåbandsförbund.

Föreningens styrelse består av:

Niclas Lidström
Ordförande
Tel. 076-7696464
niclas.lidstrom@blabandetskovde.se

Lasse Reuterberg
Sekreterare
lasse.reuterberg@blabandetskovde.se

Per-Agne Rytter
Kassör
per-agne.rytter@blabandetskovde.se