Verksamhetsplan 2015

Övergripande målsättningar

 • Vara en livaktig förening
 • Hitta nya målgrupper för vår verksamhet
 • Utveckla nya verksamhetsformer
 • Delta i samhällsdebatten
 • Stötta barn- och ungdomsverksamheten i Skövde-Skara SBU

Mätbara mål

2015-12-31 vill vi

 • ha minst 50 löftesmedlemmar och 80 juniormedlemmar
 • ha synts i media minst 5 gånger
 • ha startat Blåeldsverksamhet på ytterligare en ort
 • ha minst 10 personer anställda
 • ha en plan för fortsatt finansiering

Våra målgrupper

 • Medlemmar
 • Barn och ungdomar
 • Föräldrar
 • Skolelever
 • Arbetslösa
 • Flerkulturella

Verksamhetsområden

Blåbandsaktiviteter

Vi ska fortsätta erbjuda blåbandsaktiviteter i samverkan med NBV och Våra gårdar minst 3 gånger/termin för våra medlemmar och andra intresserade. Vi behöver bredda våra aktiviteter så den når utanför vår egen föreningslokal och gärna i samverkan med kommunen eller andra organisationer.

Barn- och ungdomsverksamhet

Föreningen vill stötta Skövde SBU med lokal och genom personligt engagemang och kompetens. Genom särskilda bidragsmedel ska vi genomföra lägeraktiviteter för barn och ungdomar som lever i en tuff ekonomisk situation eller har invandrarbakgrund.

Skolverksamhet

Jobba för att genomföra föreläsningar med till exempel Ingen alkohol före 18 för föräldrar på kommunens skolor. Vi önskar få besök av ANT-bussen i samband med en bussturné i Västra Götaland.

Blåeld

Fortsätta bedriva Blåeldsverksamhet i Skövde, Tidaholm och Falköping. Jobba för att öka intäkterna i våra sociala företag. Starta minst ett nytt socialt företag och arbeta för att finnas på minst en ort ytterligare. Hitta verksamhetsformer utöver Blåeld som skapar finansiering åt föreningen.

Media

Vi ska sända in reportage och referat från våra arrangemang, bjuda in pressen till vår verksamhet samt sprida vårt budskap i debattartiklar och via vår hemsida www.blabandetskovde.se och facebookgrupp Blå Bandet i Skövde.