Länkar

Blå Bandet

Blå Bandet är en ideell organisation som arbetar för ett bättre samhälle och för en alkohol- och drogfri livsstil. Bli medlem i Blå Bandet.


Blåeld

Blåeld är ett arbetsmarknadsprojekt som startar nya företag inom den sociala ekonomin.


G'round

Hos G'round kan killar i åldern 15-25 år träffas för att dansa, fika och umgås i en trygg och alkoholfri miljö. Syftet är att förebygga våld bland yngre killar, vare sig våldet är alkoholrelaterat eller inte.


Roundabout Moving Girls

Roundabout Moving Girls är ungefär detsamma som G'round men för tjejer. Roundabout bygger upp lokala grupper som träffas varje vecka för att träna dansteknik och nya streetdancekoreografier, umgås, ha kul och fika tillsammans.


Ung i Skövde

Ung i Skövde riktar sig till ungdomar i åldern 13-25 år. Man kan få råd angående bl.a. mobbing, droger, jämställdhet, bostad, jobb och utbildning, man kan få tips om vad man kan göra om man har tråkigt, och man kan få veta mer om demokrati och hur man kan påverka samhället. Åtminstone när detta skrevs; innehållet kan ha ändrats när du läser detta.


Maskrosbarn

Maskrosbarn är en ideell förening som stödjer ungdomar som har föräldrar som missbrukar och / eller är psykiskt sjuka.


Trygga Barnen

Trygga Barnen är en stiftelse med syfte att hjälpa barn, ungdomar, föräldrar och anhöriga i familjer med beroendeproblematik.

Stiftelsen Trygga Barnen grundades av Agneta Trygg. Agneta är en trebarnsmamma från Djursholm som vill göra världen bättre för alla anhöriga.

Upprinnelsen till stiftelsen Trygga Barnen var egentligen att Agnetas man Hans blev alkoholist. Agneta vågade ta tag i problemet och insåg på vägen mer och mer att det inte bara är alkoholisten som behöver hjälp, utan även de anhöriga.


I Say No Drugs

Idag lever vi i ett samhälle där det finns mycket information om droger. Mycket av den information som ges om droger kommer från människor som antingen säljer droger eller tar droger själva.

För att lära sig mer, kunna bestämma sig och ta sitt eget beslut angående droger behöver man kunskap om vad droger är och vad som händer när man tar dem. Flera som arbetar hos oss har själva ett förflutet av att ta droger och vet vad det innebär att vara beroende och fast i ett missbruk.

Vi har därför gjort dessa sidor där ni får lättsam information om droger. Det finns mycket mer att veta om man vill fördjupa sig men vi hoppas ni får lite mer kunskap och förståelse.